24. Kunskapstest

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Nu är det dags för ett kunskapstest för att både repetera dina kunskaper, men också se att du har förstått det viktigaste i kursen. Om något är oklart, gå igenom kapitlet igen. Lycka till!

Tillbaks till kursöversikten