22. Drunkning

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Under 2020 omkom 74 personer i drunkningsolyckor i Sverige.  28  stycken var kopplade till badolyckor 22 stycken av dödsolyckorna inträffade vid båtar Dödsolyckorna på is var 9 stycken https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/drunkningsstatistik   Genom att öka medvetenheten kring drunkning och hur drunkningsolyckor ser ut och låter, kan vi göra skillnad. Se på filmen nedan som är framtagen av […]

Tillbaks till kursöversikten